Actieve opvang

Actieve opvang betekent dat de artsen zo veel mogelijk zullen doen om uw baby in leven te houden.

Voor de geboorte:

U krijgt medicijnen om de weeën te remmen. Ook krijgt u medicijnen die er voor zorgen dat de kans op ernstige problemen bij de baby kleiner wordt.

Er wordt met u besproken of de hartslag van de baby in de gaten wordt gehouden en op welke manier u zal bevallen. Bij deze korte zwangerschapsduur doen we liever geen keizersnede. Uw arts kan u hier in het gesprek meer over vertellen.

Na de geboorte:

Er staat een medisch team klaar om uw baby te ondersteunen zodra de baby wordt geboren. Dit gebeurt vaak in een andere kamer dan waarin u bent bevallen. Uw baby kan daarom niet bij u blijven liggen. Na deze eerste opvang wordt uw baby opgenomen op de intensive care voor baby’s. Dit heet ook wel de NICU. Dit staat voor Neonatale Intensive Care Unit. Een opname op de NICU geeft geen garantie op overleven. Er kunnen tijdens de opname situaties ontstaan waarbij twijfel ontstaat of verder gaan met de intensieve behandeling nog wel het beste is voor uw kind. Dat bespreken wij dan met u. De keuze voor actieve opvang betekent dus niet dat de behandeling na de geboorte altijd voortgezet wordt. Als uw baby in leven blijft, is het niet zeker dat de kwaliteit van zijn/haar leven goed zal zijn.

Actieve opvang betekent:

 • Optimale ondersteuning voor uw te vroeg geboren baby bij de geboorte. Bijvoorbeeld ademhalings-ondersteuning, beademing, infuus, warm houden en medicijnen.
 • Opname op de NICU. Als de baby blijft leven, zal hij of zij maanden in het ziekenhuis liggen. Dit betekent dat u zelf ook veel in het ziekenhuis bent. Dan kunt u meestal in het Ronald McDonald huis overnachten als u dat wilt. Zo heeft u weinig reistijd. Heeft u oudere kinderen? Die kunnen ook in het Ronald McDonald huis terecht.
 • We doen ons best om uw baby liefdevol te verzorgen en zo comfortabel mogelijk te houden.
 • Ouders worden betrokken bij de zorg voor hun baby.
 • Er is kans op overleven. Als uw baby in leven blijft, kunnen er problemen blijven bestaan.

Maar…

 • Er is geen garantie op overleven.
 • De behandelingen kunnen pijnlijk en vervelend zijn voor de baby.
 • Er kunnen veel problemen ontstaan met gevolgen voor korte en/of lange termijn.
 • Als uw baby op de NICU ligt, kunnen er momenten zijn dat het slechter gaat. Uw artsen zullen dan opnieuw met u bespreken of actieve behandeling nog steeds het beste is voor uw baby.
 • Uw baby blijft lange tijd in het ziekenhuis.
 • Er kunnen grote gevolgen zijn voor het hele gezin.
 • Bij overleven is er kans op blijvende gevolgen. Hier leest u later in de keuzehulp meer over.
Pijnlijke en vervelende behandelingen
Voorbeelden van pijnlijke en vervelende behandelingen zijn:

 • Beademingsbuisje plaatsen: dit betekent dat wij een buisje inbrengen via de neus in de luchtpijp van uw baby. Een machine ademt dan voor uw baby;
 • Infuus inbrengen: wij plaatsen een dun plastic buisje in een bloedvat van uw baby. Het plaatsen gebeurt door een prik. Via het buisje kunnen we vocht, voedingstoffen en medicijnen aan uw baby geven;
 • Bloedprikken: we prikken bloed vaak in het hakje van uw baby, soms in een bloedvat. Elke prik is pijnlijk;
 • Ruggenprik: om te onderzoeken of uw baby een hersenvlies-ontsteking heeft kunnen we een ruggenprik doen. We gaan dan met een naaldje tussen de ruggenwervels door om vocht af te nemen;
 • Maagsonde inbrengen: uw baby kan nog niet zelf drinken. Daarom geven we voeding via een dun slangetje. Dit slangetje gaat via mond of neus naar de maag.

Extreem Vroeggeboren Baby In Couveuse
Afbeelding: een extreem vroeggeboren baby in een couveuse.

Klik hier voor een foto van een extreem vroeg geboren baby met actieve opvang
Extreem Vroeggeboren Baby
Foto: een extreem vroeggeboren baby.