Resultaten overleven en overlijden

Als u kiest voor op comfort gerichte zorg zal uw baby meestal binnen minuten tot uren overlijden. Als u kiest voor actieve opvang is er ook een kans dat uw baby overlijdt.

Hieronder kunt u, als u dat wilt, meer lezen over de kans op overlijden en overleven. Een kans zegt iets over een hele groep baby’s; we kunnen niet voorspellen hoe het met uw baby zal gaan.

Kans op overlijden en overleven
Alle poppetjes samen staan voor 100 baby’s die bij 24 weken worden geboren. De groene poppetjes staan voor de baby’s die overleven. De rode poppetjes staan voor de baby’s die overlijden.

Actieve opvang: ongeveer 50 van de 100 levend geboren baby’s blijven in leven; ongeveer 50 van de 100 baby’s overlijden.
Cijfers Overleven Actieve Zorg

Op comfort gerichte zorg: alle baby’s overlijden.
Cijfers Overleven Op Comfort Gerichte Zorg

Extra informatie over de getallen

1 week langere zwangerschap zorgt al voor grotere overlevingskansen. De kansen op overleven voor de baby worden dus beter als de zwangerschap langer duurt.

De keuzehulp bevat mortaliteitscijfers zoals door de EPI-DAF (Extremely Preterm Infants, Dutch Analysis on Follow-up) groep verzameld uit de PRN gegevens (2011-2017, 50% survival van levendgeborenen opgenomen op NICU). Er zijn (ook) recente publicaties uit het buitenland met betere overleving; echter hebben wij ons gebaseerd op beschikbare bronnen voor NL. Als er in NL revisie komt met daarbij andere cijfers, zullen we dit direct aanpassen.

MENU