Resultaten op lange termijn

Een baby die te vroeg geboren is, kan later in het leven problemen hebben. Dit hoeft niet zo te zijn, maar er is wel een grotere kans op problemen. De belangrijkste problemen zijn:

  • Problemen met geestelijke ontwikkeling;
  • Problemen met lichamelijke ontwikkeling;
  • Problemen met zien;
  • Problemen met horen.

Kinderen kunnen 1 of meerdere problemen hebben. Deze problemen kunnen leiden tot ernstige, matige of milde handicaps. Ook als deze handicaps er niet zijn, komen problemen op school, met gedrag en concentratie vaker voor.

Vroeggeboorte Handicaps

De kans op overlijden en overleven en de kans op handicaps hangt bijvoorbeeld af van:

  • Zwangerschapsduur;
  • Geboortegewicht;
  • Of u medicijnen heeft gekregen voor de ontwikkeling van de longen van uw baby;
  • Geslacht van de baby;
  • Eenling of meerling.

Uw arts kan u hier in het gesprek meer over vertellen.